Opening 10 september 15 - 18 uur

Jochem op ten Noort werkt vanuit een tijdens reizen opgebouwd
fotoarchief. Door deze foto's te ontdoen van overbodige factoren komt hij
tot nieuwe uitgangspunten. Kleuren en patronen worden uitgefilterd en
het proces van extraheren vormt een basis waardoor een palet
met slechts formele componenten tot stand komt. Door de betekenis
van de gebruikte elementen te herformuleren, te ontkrachten
of kracht bij te zetten probeert hij zijn eigen herinnering vast te leggen.