opening 18 juni 15 - 18 uur

Kunst kan verontrusting, ontsteltenis of opwinding veroorzaken door
bijvoorbeeld choas en wanorde te tonen. Daartegenover staat kunst
die kalmte, beheerstheid en sereniteit uitstraalt.
Tijdens expositie (on)rust komen beide uiterste samen.

Dre Didderiens, Roos van Dijk, Jan Hendriks, Simone Hooymans,
W-J Kersten, Erik Klaassen