7 oktober t/m 12 november 2017

Deze expositie gaat over licht of juist over het ontbreken van licht: ‘bij daglicht ziet alles er anders uit’, ‘het daglicht niet kunnen verdragen’, ‘iemand in een kwaad daglicht stellen’, ‘geen groot licht zijn’, ‘er is geen licht zonder schaduw’.

Koen Geerts
Corry van Hoof
Karin Hoogesteger
Tanya Janssen

Jacquem
Remko Leeuw – Playground (solo)
Menu