5 maart t/m 17 april 2016

Een fata morgana is een optisch fenomeen met als kenmerken: licht, gelaagdheden en weerspiegelingen. Exact dat is wat gebeurd in deze tentoonstelling. De drie kunstenaars, elk met een eigen beeldtaal, werken steeds in een andere mate van abstractie. Het zijn de verschillen maar ook de overeenkomsten in hun werk die samen als het ware een fata morgana vormen.

Bo de Jong
Guus Koenraads
Albert Zwaan

Shuffle
Rotterdam Contemporary 2016
Menu