Privacybeleid

Galerie Nasty Alice zorgt ervoor dat jouw gegevens beschermd zijn wanneer je onze diensten gebruikt. Daarom hebben we een privacybeleid waarin staat hoe jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd.

Persoonlijke gegevens
Wij nemen verantwoordelijkheid voor alle persoonlijke gegevens die jij aan ons verstrekt, of die we kunnen herleiden uit het aanmaken van een account of uw aankopen. Dit kunnen gegevens zijn zoals jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens blijven binnen onze organisatie en worden bewaard in lijn met de Nederlandse wet. U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice.

Welke gegevens bewaren wij?
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert, bijvoorbeeld bij een bestelling, maar niet je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina
• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
• alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door een browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Zolang een gebruiker geen persoonsgegevens invult op de bezochte website, kan het cookie deze informatie niet bevatten.

Zowel Galerie Nasty Alice als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Dit bestand houdt sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over het bezoek. Een cookie kan als doel hebben het onthouden van de loginnaam en de producten in het winkelwagen.

Met cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze webshop niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Op deze website gebruiken we cookies om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan jouw winkelwagen.

Je kunt cookies eenvoudig verwijderen via je browser. Raadpleeg voor instructies over instellingen voor cookies en het verwijderen van cookies het onderdeel “Help” in je browser. Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of je kunt aangeven dat je een melding krijgt telkens wanneer er een nieuwe cookie naar uw computer wordt gestuurd. Als u cookies uitschakelt, kun je onze website gewoon bezoeken, maar het is mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze website en diensten.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
• het verlenen en factureren van onze diensten
• het afhandelen van je bestelling en informatie over het verloop daarvan
• het versturen van informatie over producten en diensten van Galerie Nasty Alice

Hoe beschermen wij uw gegevens
We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang etc. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in het geval van technische vooruitgang en ontwikkelingen. Bij Galerie Nasty Alice beschermen we uw gegevens door middel van encryptie. SSL staat voor Secure Sockets Layer en is een techniek die alle informatie die tussen de koper en de verkoper verzonden wordt, versleutelt.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact op met de klantenservice. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.

Wijziging Privacybeleid
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Menu